خازن و رگولاتور

خازن و رگولاتور

خازن و رگولاتور Capacitor

خازن 5KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن  سه فاز کتابی  5KVAR. ساخت پرتو خازن PKC ......

خازن 7.5KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن سه فاز کتابی. 7.5KVAR .ساخت پرتو خازن PKC. .....

خازن 10KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن  سه فاز کتابی   10KVAR.ساخت پرتو خازن PKC ......

خازن 12.5KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن سه فاز کتابی  12.5KVAR.ساخت پرتو خازن PKC ......

خازن 15KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن  سه فاز کتابی  15KVAR. ساخت پرتو خازن PKC ......

خازن 20KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن  سه فاز کتابی  20KVAR. ساخت پرتو خازن PKC ......

خازن 25KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن  سه فاز کتابی  25KVAR .ساخت پرتو خازن PKC ......

خازن 30KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن  سه فاز کتابی  30KVAR. ساخت پرتو خازن PKC ......

خازن 40KVAR ساخت پرتو خازن PKC

خازن  سه فاز کتابی 40KVAR ساخت پرتو خازن PKC .....

نمایش 1 تا 9 از 26 (3 صفحه)