کابل

جهت اطلاع از قیمت کابل و با توجه به بروز بودن قیمت کابل با ما تماس بگیرید.

کابل زمینی 16*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYY.عایق و روکش PVC.0.6/1KVولتاژ نامی .IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استا.....

کابل زمینی 25*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYY.عایق و روکش PVC.0.6/1KVولتاژ نامی .IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استا.....

کابل زمینی 35*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYY.عایق و روکش PVC.0.6/1KVولتاژ نامی .IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استا.....

کابل زمینی 50*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYYعایق و روکش PVC0.6/1KVولتاژ نامی IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استاندا.....

کابل زمینی 70*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYY.عایق و روکش PVC.0.6/1KVولتاژ نامی .IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استا.....

کابل زمینی 90*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYY.عایق و روکش PVC.0.6/1KVولتاژ نامی .IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استا.....

کابل زمینی 120*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYY.عایق و روکش PVC.0.6/1KVولتاژ نامی .IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استا.....

کابل زمینی 150*1، سازنده : افشار نژاد

کابل قدرت  NYY.عایق و روکش PVC.0.6/1KVولتاژ نامی .IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569 مطابق استا.....

کابل افشان 70*3

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برق  کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی مفتولی ،.....

نمایش 1 تا 9 از 41 (5 صفحه)