پست برق

پست برق

پست برق

ترانسفورماتور

تجهیزات فشار متوسط MV EQUIPMENT

ترانسفورماتور 25KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 50KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

سافت استارترهای فشار متوسط اوکام مدل MVS

به دلیل نامشخص بودن قیمتها جهت دریافت قیمت دقیق و مشاوره تماس بگیرید.درایو سافت استارتر فشار متوسط س.....

سافت استارترهای فشار متوسط اوکام مدل MVX

به دلیل نامشخص بودن قیمتها جهت دریافت قیمت دقیق و مشاوره تماس بگیرید.درایو سافت استارتر فشار متوسط س.....

فیوز کات اوت 11 کیلو ولت - ( سری سه عددی )

فیوز کات اوت 11 کیلو ولت .مورد تایید وزارت نیرو و دانشکده صنعت برق کشور .دارای کلیه تاییدیه ها و است.....

فیوز کات اوت 20 کیلو ولت - ( سری سه عددی )

فیوز کات اوت 20 کیلو ولت .مورد تایید وزارت نیرو و دانشکده صنعت برق کشور .دارای کلیه تاییدیه ها و است.....

فیوز کات اوت 33 کیلو ولت - ( سری سه عددی )

فیوز کات اوت 33 کیلو ولت .مورد تایید وزارت نیرو و دانشکده صنعت برق کشور .دارای کلیه تاییدیه ها و است.....

ترانسفورماتور 75KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

ترانسفورماتور 100KVA ایران ترانسفو

مشخصات عمومی ترانسفورماتور کم تلفات ساخت ایران ترانسفو: ترانسفورماتور توزیع روغنی سه فاز با توان متو.....

نمایش 1 تا 9 از 24 (3 صفحه)