کابل مسی

جهت اطلاع از قیمت کابل و با توجه به بروز بودن قیمت کابل با ما تماس بگیرید.

کابل افشان 4*1

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برقکابل قدرت تک رشته  دماوند با هادی های مسی مفت.....

کابل افشان 2.5 * 3

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برق  کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی مفتولی .....

کابل افشان 16+25*3

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برق  کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی مفتولی ،.....

کابل افشان 4*3

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برق  کابل های قدرت چند رشته با هادی مس.....

کابل افشان 6*1

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برقکابل قدرت تک رشته  دماوند با هادی های مسی مفت.....

کابل افشان 6*3

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برق  کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی مفتولی ،.....

کابل تخت 10*3

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برق  کابل های قدرت چند رشته با هادی مسی مفتولی ،.....

کابل تخت 25*3

کابل تخت سه رشته ساخت کارخانه سیم و کابل دماوندکابل های قدرت مقطع تخت با عایق و روکش PVCحداقل و حداک.....

کابل جوش 25

کابل دماوند , دارای علامت استاندارد و تاییدیه اداره برق کابل های جوشکاری با قوس الکتریکی به روش الکت.....

نمایش 1 تا 9 از 106 (12 صفحه)