انواع محافظت در برابر جرقه و انفجار:

انواع محافظت در برابر جرقه و انفجار:

Eexd,  explosion proof

(Eexia, Eexib (intrinsically safe


انواع محافظت در برابر جرقه و انفجار:

Eexd,  explosion proof

در این روش محافظت تجهیز ابزار دقیق و بدنه آن به گونه ای ساخته میشود که دمای سطح ابزاردقیق  در هر صورت کمتر از دمای شروع  انفجار می باشد لذا   اگر ترنسمیتر Eexd باشد نیازی به ایزولاتور بریرbarrier نیست ولی در زمان تعمیرات حتما باید لوپ کنترلی  از تغذیه  ایزوله گردد.


Eexia, Eexib (intrinsically safe)

دراین تجهیزات مدارات الکترونیکی به صورت passive  پسیو ساخته شده و سطح انرژی در مدارات الکترونیکی از چند دهم ژول تجاوز نمیکند .لذا امکان انفجار در این مدارات الکارونیکی کاهش می یابد و این تجهیزات معمولا در نواحی  zone 2 , zone 1 استفاده میشود.

در این روش حفاظتی  حتما در بخش سیستم کنترل از ایزولاتور بریرbarrier باید استفاده شود.  علاوه بر این محاسبات مربوط به  hazardous areaناحیه خطرناک  را بر اساس استاندارد IEC 60079-14 انجام شود تا از محافظت ایمن اطمینان حاصل شود .  در این روش هم برای تعمیرات حتما باید لوپ کنترلی  از تغذیه  ایزوله گردد.


بدنه يا  body تجهيزات Eex-d به گونه ای ساخته ميشوند كه بتوانند هرنوع انرژي يا انفجار را درون  خود تجهیز محبوس كند و به فضای بيروني که احتمال حضور گاز قابل انفجار وجود دارد منتقل نكند.در  اين حالت چون تجهيزات به خودي خود ايمن هستند، نيازي به  استفاده از ایزولاتور برير نيست. تجهيزاتي كه به توان بالا يا جريان بالا براي راه اندازي نياز دارند-مانند موتورهای الکتریکی- با توجه به اینکه  امكان محدود كردن انرژي با برير در آنها وجود ندارد ، براي استفاده در محيط خطرناک از روش   Eexd استفاده می گردد .


نکته: همیشه safety manual تجهیزات اعم از برقی یا ایزاردقیق پیش از بهره برداری به صورت کامل مطالعه گردد که اطلاعات سازنده به صورت کامل در مورد نوع محافظت hazardous area در آن مشخص شده است.


همانند دسته

ارسال نظر