Menu
Your Cart

توان تک

Brand: توان تک Model: TMR 14.4
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TMR4 .مدل :  TMR 14.4 .هد اکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 14 متر .حداکثر آبدهی : 288 متر در ثانیه .حداکثر جریان : 6.8 آمپر .ت..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TMR 16.6
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TMR6 .مدل :  TMR 16.6 .هد اکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 16 متر .حداکثر آبدهی : 360 متر در ثانیه .حداکثر جریان : 5.4 آمپر .ت..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPT 18/4
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TPT4.مدل :  TPT 18/4 .هد اکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 18  متر .حداکثر آبدهی : 232  متر در ثانیه .حداکثر جریان : ..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPT 15/6
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TPT6.مدل :  TPT 15/6 .هد اکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 15  متر .حداکثر آبدهی : 310  متر در ثانیه .حداکثر جریان : ..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPD 12/6
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش صنعتی تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TPD.مدل :   TPD 12/6 .هد اکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 12  متر .حداکثر آبدهی : 450  متر در ثانیه .حداک..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPB 15/6
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش صنعتی تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TPB .مدل :   TPB 15/6 .هد الکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 15  متر .حداکثر آبدهی : 450  متر در ثانی..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPC 10/5
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش صنعتی تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TPC .مدل :   TPC  10/5 .هد الکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 10  متر .حداکثر آبدهی : 450  متر د..
0 تومان
Brand: توان تک Model: HTP 28M
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش صنعتی تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  HTP  .مدل :   HTP  28M .هد الکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 11  متر .حداکثر آبدهی : 450  ..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPA 15/6
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش صنعتی تکفاز .ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TPA .مدل :   TPA 15/6 .هد الکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 15 متر .حداکثر آبدهی : 450  متر در ثانیه .حداکثر ج..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TMK 22/7
با توجه به نوسانات قیمت امکان تغییر قیمت ها وجود دارد . لذا جهت اطلاع از قیمتهای دقیق و مشاوره رایگان تماس بگیرید.پمپ کفکش صنعتی سه فاز.ساخت شرکت توان تک .تیپ کفکش :  TMK .مدل :   TMK  22/7 .هد الکترو پمپ ( حداکثر ارتفاع آبدهی ) : 22  متر .حداکثر آبدهی : 1200  متر در ثا..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPS 35/3
الکتروپمپ خانگی تکفاز توان تک ، مدل TPS 35/3..
0 تومان
Brand: توان تک Model: TPS 32/3
الکتروپمپ خانگی تکفاز توان تک ، مدل TPS 32/3..
0 تومان
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)